Blog

Czyszczenie elektroniki po pożarze

Czyszczenie elektroniki po pożarze, Wbrew obiegowej opinii czyszczenie elektroniki po pożarze czy zalaniu nie jest niemożliwe. Wręcz przeciwnie szybkie i profesjonalne działania naprawcze związane z czyszczeniem elektroniki, w pełni przywrócą sprzęt, maszyny, urządzenia do ponownego użytkowania.  Ważne jest aby jak najszybciej przystąpić do czyszczenia elektroniki. Prace te są prowadzone w kilku etapach. Pierwszym z nich…
więcej informacji

usuwanie sadzy

Usuwanie sadzy po pożarze Usuwanie sadzy po pożarze to bardzo pracochłonny proces Zanieczyszczenie ścian i sufitów sadzą i dymem może stanowić naprawdę duży problem ponad to takie zabrudzenia są bardzo nieprzyjemne do czyszczenia. Istnieje wiele firm, które obecnie zajmują się czyszczeniem i usuwaniem sadzy ze ścian i sufitów po pożarach. Ich usługi mogą wydawać się na pozór drogie…
więcej informacji

usuwanie eternitu dofinansowanie 2017

Usuwanie eternitu dotacje w 2017 roku Program dofinansowania do usuwania szkodliwego dla zdrowia azbestu, w tym dachów z eternitu, nabiera tempa. Usuwanie eternitu dotacje 2017 - na taką dopłatę może liczyć każdy, kto zdecyduje się na wymianę pokrycia dachowego na bardziej ekologiczne. W ciągu najbliższych czterech lat bezzwrotne dotacje na usuwanie eternitu z dachów wyniosą…
więcej informacji

Skażone płytkie wody podziemne w Starej Miłośnie!

Skażone płytkie wody podziemne w Starej Miłośnie! O tym, że w Starej Miłośnie skażone są płytkie wody podziemne, dowiedzieliśmy się w ostatnich dniach, z odpowiedzi Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) w Warszawie na pismo naszej dzielnicowej radnej Małgorzaty Zaremby (PiS). Pytała ona w swym piśmie MPWiK (to firma miejska, podlegająca władzom Warszawy) o powody…
więcej informacji