Blog

Bioremediacja ex-situ

Bioremediacja ex-situ Wprowadzenie/zasady Bioremediacja ex-situ jest procesem biologicznym, w którym wydobyta gleba jest umieszczana w wyłożonym nad ziemią obszarze obróbki i napowietrzana po przetworzeniu w celu zwiększenia degradacji zanieczyszczeń organicznych przez lokalną populację drobnoustrojów. W warunkach tlenowych określone mikroorganizmy mogą wykorzystywać zanieczyszczenia organiczne, takie jak mieszanki węglowodorów ropopochodnych, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), fenole, krezole i…
więcej informacji

Usuwanie eternitu dotacje w 2020 roku

Usuwanie eternitu dotacje w 2020 roku Usuwanie eternitu dotacje w 2020 roku. - Program dofinansowania do usuwania szkodliwego dla zdrowia azbestu w tym dachów z eternitu, nabiera tempa. Usuwanie eternitu dotacje 2020 - na taką dopłatę może liczyć każdy. Każdy kto zdecyduje się na wymianę pokrycia dachowego na bardziej ekologiczne. W ciągu najbliższych czterech lat…
więcej informacji

Czyszczenie elektroniki po pożarze

Czyszczenie elektroniki po pożarze, Wbrew obiegowej opinii czyszczenie elektroniki po pożarze czy zalaniu nie jest niemożliwe. Wręcz przeciwnie szybkie i profesjonalne działania naprawcze związane z czyszczeniem elektroniki, w pełni przywrócą sprzęt, maszyny, urządzenia do ponownego użytkowania.  Ważne jest aby jak najszybciej przystąpić do czyszczenia elektroniki. Prace te są prowadzone w kilku etapach. Pierwszym z nich…
więcej informacji

usuwanie sadzy

Usuwanie sadzy po pożarze Usuwanie sadzy po pożarze to bardzo pracochłonny proces Zanieczyszczenie ścian i sufitów sadzą i dymem może stanowić naprawdę duży problem ponad to takie zabrudzenia są bardzo nieprzyjemne do czyszczenia. Istnieje wiele firm, które obecnie zajmują się czyszczeniem i usuwaniem sadzy ze ścian i sufitów po pożarach. Ich usługi mogą wydawać się na pozór drogie…
więcej informacji