Blog

usuwanie sadzy

Usuwanie sadzy po pożarze Usuwanie sadzy po pożarze to bardzo pracochłonny proces Zanieczyszczenie ścian i sufitów sadzą i dymem może stanowić naprawdę duży problem ponad to takie zabrudzenia są bardzo nieprzyjemne do czyszczenia. Istnieje wiele firm, które obecnie zajmują się czyszczeniem i usuwaniem sadzy ze ścian i sufitów po pożarach. Ich usługi mogą wydawać się na pozór drogie…
Read more

usuwanie eternitu dofinansowanie 2017

Usuwanie eternitu dotacje w 2017 roku Program dofinansowania do usuwania szkodliwego dla zdrowia azbestu, w tym dachów z eternitu, nabiera tempa. Usuwanie eternitu dotacje 2017 - na taką dopłatę może liczyć każdy, kto zdecyduje się na wymianę pokrycia dachowego na bardziej ekologiczne. W ciągu najbliższych czterech lat bezzwrotne dotacje na usuwanie eternitu z dachów wyniosą…
Read more

Skażone płytkie wody podziemne w Starej Miłośnie!

Skażone płytkie wody podziemne w Starej Miłośnie! O tym, że w Starej Miłośnie skażone są płytkie wody podziemne, dowiedzieliśmy się w ostatnich dniach, z odpowiedzi Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) w Warszawie na pismo naszej dzielnicowej radnej Małgorzaty Zaremby (PiS). Pytała ona w swym piśmie MPWiK (to firma miejska, podlegająca władzom Warszawy) o powody…
Read more

Dekontaminacja po pożarach

Dekontaminacja - Polscy i litewscy strażacy już po raz kolejny uczestniczyli we wspólnych ćwiczeniach doskonalących reagowanie w sytuacji zagrożenia. Ćwiczenia odbyły się w Mariampolu na terytorium Republiki Litewskiej w ramach projektu LT-PL/141 „Wsparcie chemiczno-ekologiczne i wodne polsko-litewskiego transgranicznego systemu ochrony ludności i środowiska”. Wzięły w nich udział wytypowane siły i środki Państwowej Straży Pożarnej z…
Read more