Projekty

Recent publications
 • Niszczenie towarów pod nadzorem celnym

  Niszczenie towarów pod nadzorem celnym. Firma RAMID wykonuje niszczenie towarów pod nadzorem celnym. Niszczenie odbywa się na terenie naszej firmy w Raszynie k. Warszawy. Nasza firma posiada uprawnienia pozwalające na zniszczenie niezgodnych z normami lub podrabianych towarów.Niszczenie może odbywać się z nadzorem celnym lub bez nadzoru. Możemy zaoferować Państwu kilka...
 • Dotacje na usuwanie azbestu 2022 rok

  Dotacje na usuwanie azbestu 2022 rok Dotacje na usuwanie azbestu 2022 rok - Program dofinansowania do usuwania szkodliwego dla zdrowia azbestu w tym dachów z eternitu, nabiera tempa. Usuwanie eternitu dotacje 2022 - na taką dopłatę może liczyć każdy. Każdy kto zdecyduje się na wymianę pokrycia dachowego na bardziej ekologiczne....
 • Bioremediacja ex-situ

  Bioremediacja ex-situ Wprowadzenie/zasady Bioremediacja ex-situ jest procesem biologicznym, w którym wydobyta gleba jest umieszczana w wyłożonym nad ziemią obszarze obróbki i napowietrzana po przetworzeniu w celu zwiększenia degradacji zanieczyszczeń organicznych przez lokalną populację drobnoustrojów. W warunkach tlenowych określone mikroorganizmy mogą wykorzystywać zanieczyszczenia organiczne, takie jak mieszanki węglowodorów ropopochodnych, wielopierścieniowe węglowodory...
 • Czyszczenie elektroniki po pożarze

  Czyszczenie elektroniki po pożarze, Wbrew obiegowej opinii czyszczenie elektroniki po pożarze czy zalaniu nie jest niemożliwe. Wręcz przeciwnie szybkie i profesjonalne działania naprawcze związane z czyszczeniem elektroniki, w pełni przywrócą sprzęt, maszyny, urządzenia do ponownego użytkowania.  Ważne jest aby jak najszybciej przystąpić do czyszczenia elektroniki. Prace te są prowadzone w...
 • usuwanie sadzy

  Usuwanie sadzy po pożarze Usuwanie sadzy po pożarze to bardzo pracochłonny proces Zanieczyszczenie ścian i sufitów sadzą i dymem może stanowić naprawdę duży problem ponad to takie zabrudzenia są bardzo nieprzyjemne do czyszczenia. Istnieje wiele firm, które obecnie zajmują się czyszczeniem i usuwaniem sadzy ze ścian i sufitów po pożarach. Ich usługi mogą...
 • Skażone płytkie wody podziemne w Starej Miłośnie!

  Skażone płytkie wody podziemne w Starej Miłośnie! O tym, że w Starej Miłośnie skażone są płytkie wody podziemne, dowiedzieliśmy się w ostatnich dniach, z odpowiedzi Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) w Warszawie na pismo naszej dzielnicowej radnej Małgorzaty Zaremby (PiS). Pytała ona w swym piśmie MPWiK (to firma miejska,...